(1)
Yusuf, K.; Jaelani, A. Q. GERAKAN RASA WASTRA INDONESIA. KVG 2022, 3, 333-347.